Dansk information

Anlegen in der Natur

Velkommen til Schleimünde!

Vores havn er ikke den klassiske marina du kender. Schleimünde har mange venner og gaester, men ingen beboer. Havnen er lokaliseret vidsiden af et naturfredningsområde. Infrastrukturen er meget enkel.
Havnepenge bedes betale efter fortøjning i havnekontoret. Obs! Der kan ikke betales med kort.

Pris

>  8 m : 14 €
> 9 m : 16 €
>  10 m : 18 €
>  11 m : 22 €
>  12 m: 24 €
>  13 m : 26 €
>  14 m : 28 €
>  16 m : 30 €
16 m + : 32 €

Na du gør et lille stop, og vorlader havnen inden klokken 17.00, bedes du betale 5 €.
Der er mugligheder på at oprette et telt i den nordlige del af havnen. Her betaler hver enkel person 5 € per nat i havnekontoren.

Der findes ingen Miljøstation pa øen. Det er vorbudt at efterlade affald pa øen.
Der findes ring vandvorsygning i havnen. Derfor er det ikke tilladt at fylde skibstanken.
Stromvorsygning findes på alle broer.
Ordensreglerne for havnen findes her (på tysk). Der er to ordensregler vi synes er meget vigtig:
Det er ikke tilladt at tage mere end en vortøjningspæl, fordi andere skibe skall finde liggeplads.
Der skall tages hendsyn til såvel øens natur og dine skibsnaboer.
Øen byder et gastgiveri hvor du kan bestille rundstykker. Yderliger findes ingen vorsygningsmugliheder, bortset fra en sauna, der ogsa bestilles i Giftbude.
Lighthouse Foundation.

I må have en hyggelig opholt i Schleimünde.